Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Taisyklės

Privatumo politika

Registruodamiesi svetainėje www.ukmerge.net, Jūs patikite UAB „UAB Prekių priežiūros ir rinkodaros paslaugos“ (toliau – Teikėjas, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Paslaugos sąlygose (toliau – Paslaugos sąlygos) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Paslaugos sąlygomis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Teikėjo teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos). Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Paslaugos sąlygos gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus. Teikėjas renka ir tvarko šiose Paslaugos sąlygose išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

- Jūsų sutikimas su Paslaugos sąlygose ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;

- Mūsų teisėtas interesas;

- Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Teikėjui, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1. Registracija, patikrinimas, administravimas ir bendravimas Registracija Registruodamiesi ir sutikdami su Paslaugos sąlygomis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis. Anketiniai duomenys: Duomenų kategorijos - Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Paslaugų sąlygose numatytomis sąlygomis Duomenų tvarkymo terminas - Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis? Pagal Jūsų anketinius duomenis mes sistemoje www.ukmerge.net sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą sistemoje www.ukmerge.net ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems vartotojams teikiamomis Paslaugomis Paslaugos sąlygose ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis. Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis savo paskyroje. Tai galite padaryti prisijungus www.ukmerge.net skiltyje „Redaguoti skelbimą“. Teikėjas neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Paslaugos sąlygomis.

1.2. Jūsų paskyros administravimas Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą. Paskyros duomenys: Duomenų kategorijos - Registravimosi interneto svetainėje www.ukmerge.net metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija) Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Paslaugos sąlygose numatytomis sąlygomis Duomenų tvarkymo terminas - Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje www.ukmerge.net mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Paslaugos sąlygose numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.

1.3. Jūsų duomenų tvarkymas Asmeninius bei prisijungimo prie paskyros ir su tuo susijusius duomenis (veiksmai paskyroje ir techniniai duomenys) mes saugome 5 metus nuo paskutinės prisijungimo prie paskyros dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų profiliavimas administruojant Paslaugų teikimą Administruodami Paslaugų teikimą ir siekdami Paslaugos sąlygose nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę ir automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų paskelbtus pirkimus/pardavimus ar dalyvavimus kituose pirkimuose ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. įmonės pavadinimą, pirkimų paskelbimo regioną, jus dominančias pirkimų sritis ar kt.). Pavyzdžiui, Jūsų duomenų analizę ir profiliavimą mes galime atlikti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei ir profiliavimui šiame Politikos skirsnyje įvardintu tikslu, mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į reikalavimus Paslaugų teikimui, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

1.4. Pasiūlymų ir informacijos teikimas Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti naujienlaiškius, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų nurodytu el. paštu arba (ir) telefonu. Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Duomenų kategorijos - Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją Duomenų tvarkymo terminas - Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti naujienlaiškių, bet kada jų atsisakyti. Jūsų atsisakymas gauti naujienlaiškius nesutrukdys Jums naudotis Paslaugomis. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis? Jūsų asmens duomenys bus saugomi www.ukmerge.net sistemoje tiek ilgai, kiek naudositės sistema ir (ar) ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Jei Jūs neprisijungsite prie www.ukmerge.net sistemos 5 metus iš eilės, praėjus 5 metams bus blokuojama paskyra. Jeigu yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis? Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai - pildydamas registracijos anketą. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs susisiekiate bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mūsų klientų aptarnavimo telefonu ir kt.

3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis? Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Jeigu teikdami Paslaugas mes suteikiame teisę pasinaudoti mūsų partnerių paslaugomis (pvz., faktoringo paslauga), kai kurie Jūsų duomenys taip pat bus prieinami ir mūsų partneriui, tačiau tik tokio bendro paslaugų teikimo ar kitokių bendradarbiavimo sąlygų tikslais. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje www.ukmerge.net pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės naudojimosi ataskaitas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje.

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis? Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti? Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga. Jeigu esate interneto svetainės www.ukmerge.net paskyros naudotojas, Jūs galite bet kada savo paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz.: patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus), gauti Jums išrašytas sąskaitas faktūras. Jeigu šioje Politikoje, interneto svetainės www.ukmerge.net paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti interneto svetainės www.ukmerge.net prisijungus prie savo paskyros, skiltyje „Redaguoti skelbimą“. Jūs taip pat galite kreiptis į mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume mes.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškius, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) keisdami sutikimų nustatymus savo paskyroje arba susisiekę su mumis šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė pateikti skundą Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą šios Politikos 6 skyriuje nurodytais kontaktais.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą šios Politikos 6 skyriuje nurodytais kontaktais. Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą šios Politikos 6 skyriuje nurodytais kontaktais.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą šios Politikos 6 skyriuje nurodytais kontaktais.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka Siekdami apsaugoti visų savo mūsų vartotojų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti? Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu info@ukmerge.net; mmp@mmp.lt skambindami mūsų klientų aptarnavimo telefonu +370 67 622 622 Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Prekių priežiūros ir rinkodaros paslaugos“ Juridinio asmens kodas 303203635

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys? Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

8. Ilgesnis duomenų saugojimas Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: - būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; - esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; - Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; - rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais; - esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Slapukai www.ukmerge.net skelbimų svetainėje naudojame slapukus (angl. “cookies”). Slapukai yra nedidelės duomenų rinkmenos, išsaugomos jūsų kompiuteryje. Slapukus naudojame tam, kad užtikrintume sklandų tam tikrų funkcijų veikimą (pirkinių krepšelis, kalbos pasirinkimas ir pan. nuostatos). Mūsų slapukai nėra naudojami jūsų tapatybei nustatyti. Jūs bet kada galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios www.ukmerge.net tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Savo svetainėje taip pat naudojame Google Analytics, t.y. leidžiame Google kompanijai nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Google Analytics naudojame tam, kad suprastume kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklalapiu ir pagerintume mūsų teikiamas paslaugas. Google Analytics renka tik anoniminę informaciją, t.y. nėra naudojama jūsų tapatybei nustatyti. Google kompanijos slapukų naudojimui taikoma jos privatumo politika, o ne UAB “Prekių priežiūros ir rinkodaros” privatumo politika.

Taip pat apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, sužinosite apsilankę tinklapyje www.aboutcookies.org.

Apie mus

www.ukmerge.net - Ukmergės miesto skelbimų svetainė. Mylėkime ir saugokime gamtą!

Kontaktai

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 
 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas